Hornslet øst er 2 dagtilbud med  hver deres hus, men med fælles ledelse.

Afd. Mosegården en stor Natur institution og Hanehøj en lille traditionel børnehave i et funktions opdelt hus.


Afd.  Hanehøj

Eskerodvej 5

8543 Hornslet

Telefon

Børnehave: 30692236

Vuggestue: 30691420 – kun i tidsrummet 12.00 til 13.00

Daglig ansvarlig pædagog Charlotte Manø Nørgaard chno@syddjurs.dk


Afd. Mosegården

Stadionvej 25

8543 Hornslet

Telefon

Børnehaven: 61136339

Vuggestuen: 61131880 – kun i tidsrummet 12.00 til 13.00

Kontor : 61131230

Pædagogisk leder Conny Poulsen  mail cpo@syddjurs.dk


Åbningstider i begge afd.:

 Mandag til torsdag

 6.30-17.00

 Fredag

 6.30 – 16.00


Leder Kis Schlosser mobil 23815505 mail ksc@syddjurs.dk